Stichting Pigasos
  Zorba de Greek: "Dance? Did you say... DANCE?!  Come on my boy, Together! Lets go!"

DOELSTELLING EN FILOSOFIE

Pigasos is een stichting zonder winstoogmerk. Een stichting is een rechtsvorm waarmee je een sociaal, ideëel of maatschappelijk doel nastreeft. De stichting is gevestigd te Utrecht en is opgericht van onbepaalde tijd. Stichting Pigasos heeft een bestuur. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die dit geheel belangeloos doen. De bestuursleden zijn niet persoonlijk verantwoordelijk. 

Artikel 2. DOEL
1. De stichting heeft ten doel het verbreiden van de kennis van en de liefde voor de griekse volkskunst in haar vele verschijningsvormen (in en buiten Griekenland) en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevordelijk kan zijn.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door al datgeen te doen of te laten verrichten wat naar oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of wenselijk is. 

Bij de doelstelling kan men denken aan het organiseren van danslessen, dansseminars en andere bijeenkomsten, zodat de Griekse dans, muziek, cultuur en de Griekse gebruiken levend blijven. Net zoals de eerste Griekse emigranten in Utrecht in de jaren '60 met veel heimwee bijeen kwamen om te dansen, blijft ontspanning en samenzijn en het dansen op de Griekse nationale feesten, het hoofddoel van de stichting.

Het bezit van de dansgroep zijn de kostuums. Omdat Pigasos een stichting is, zijn de kostuums beter beschemd. Sommige kostuums zijn onvervangbaar en van museale waarde. Inkomsten vanuit cursusgeld zijn voor de betaling van de dansdocent, de zaalhuur en voor het onderhoud en opslag van de kostuums.

Het vliegende paard Pegasus staat in ons logo. Pigasos is de Griekse vertaling. Pigasos is het symbool voor de dichtkunst en creatieve kunst.

Dansen is de gezondste sport

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat cirkeldansen een positieve invloed heeft op ons lichaam; zowel de geestelijke als de lichamelijk gesteldheid. Volksdansers scoren hoger op vlakken: als aanpassingsvermogen, assertiviteit, het uiten, identificeren en reguleren van emoties, empathisch vermogen, motivatie, geluk- en stress management. Dans brengt ook een positieve verandering op emotioneel, sociaal en motorisch vlak: dansen is interactie, dansen doe je samen!

  • Wij geloven dat dansen de reactie is van ons eigen lichaam op muziek.
  • Wij geloven dat het bij dansen gaat om het plezier dat de mens door dans ervaart en uitstraalt. 
  • Wij geloven dat het bij dansen gaat om met hoeveel passie de mens danst.
  • Wij geloven dat het bij dansen gaat om de kwaliteit en niet de kwantiteit.
  • Dansen is expressie; de taal van ons lichaam en voedsel voor onze ziel.Home  |  Danscursus  |  Dansdocenten  |  Doelstelling & Filosofie  |  Geschiedenis  |  Fotoarchief |  Contact & Inschrijven